Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

AKTUALNOŚCI, strona 3:

INFORMACJA

Utworzono dnia 12.10.2021

Informuję, że dzień 14 i 15 października br. (czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Świetlica w tych dniach będzie czynna od 7.00 do 16.00, stołówka nie wydaje obiadów.
Krzysztof Kozak

PROJEKT

Utworzono dnia 01.10.2021

"Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- pamiętamy"   http://pamiec81.pl/

czytaj dalej na temat: PROJEKT

WESOŁYCH ŚWIĄT

Utworzono dnia 01.04.2021

WYNIKI KONKURSU

Utworzono dnia 03.06.2021

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NIEZWYKŁE MIEJSCA W GMINIE ŚWIERKLANIEC”

dla uczniów Szkół Podstawowych gminy Świerklaniec

 

W kwietniu został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. „NIEZWYKŁE MIEJSCA W GMINIE ŚWIERKLANIEC” dla uczniów Szkół Podstawowych tej gminy.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim. Nad konkursem Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Świerklaniec pan Marek Cyl.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do obserwowania otaczającej rzeczywistości, miejsca w którym mieszkają, spotykają się z przyjaciółmi, odpoczywają, uczą się i umiejętności dokumentowania tej rzeczywistości. Uchwycenie piękna i niezwykłości swojej miejscowości. Znajdowanie miejsc, widoków niezwykłych. Rozwijanie aktywności artystycznej.

Na konkurs przesłano wiele prac, które przedstawiają niezwykłe miejsca w gminie. Przesłane fotografie pokazują również ogromną wrażliwość młodych artystów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

W wyniku głosowania przyznano następujące miejsca:

1 miejsce: Natalia Piernikarczyk – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

2 miejsce: Adrianna Wostal – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

3 miejsce: Milena Zymela – Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Wyróżnienia:

Antonina Piofczyk – Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Aleksandra Gacki – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzechu Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wieczorków w Orzechu

czytaj dalej na temat: WYNIKI KONKURSU

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Utworzono dnia 28.08.2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:
środa 1 września 2021 r.
8.00 msza św. w kościele parafialnym w Nakle Śląskim
9.15 akademia na boisku szkolnym lub w hali sportowej
10.00 spotkania z wychowawcami w klasach.
Proszę, aby uczniowie klas pierwszych przyszli do szkoły z jednym opiekunem.
 
Prace związane z budową kanalizacji:

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji w Nakle Śląskim, aktualnie w obrębie szkoły, prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
Wykonawca otrzymał informację, aby w szczególności w pobliżu szkoły dobrze zabezpieczył teren i dostęp do wykopów oraz maszyn budowlanych.
W połowie września rozpoczną się prace związane z budową przepompowni na ul. Szkolnej, dlatego nie będzie możliwości wjazdu oraz przejścia od tej strony.
Informacje o utrudnieniach będziecie Państwo otrzymywać z wyprzedzeniem.

ZASADY PRACY ZDALNEJ

Utworzono dnia 13.11.2020

Zasady pracy zdalnej dla uczniów klas I-VIII:


1.Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Sposób prowadzenia lekcji jest dostosowany do zasad higieny pracy przy komputerze.
2.Nauczanie zdalne odbywa się przez dziennik Librus oraz platformę MS Teams.
3.Lekcja trwa 30 min., następnie uczeń przeznacza 15 min na pracę własną.
5.W przypadku lekcji realizowanej przez MS Teams, zajęcia są zaplanowane w kalendarzu.

6.Pozostałe materiały przekazywane są poprzez dziennik Librus i platformę MS Teams.

7.Obecność uczniów na lekcji on-line jest sprawdzana. Brak kontaktu z uczniem zaznaczamy jako nieobecność. Wychowawca wyjaśnia z rodzicem powód nieobecności ucznia na zajęciach,a w razie potrzeby  uzgadnia z rodzicami sposoby pomocy doraźnej dla ucznia. Pedagog szkolny uczestniczy w organizowaniu pomocy.
8.Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane są bez zmian.
9.W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

Podczas lekcji prowadzonych w trybie on-line uczeń ma obowiązek:
- logować się na zajęcia punktualnie o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.
- wyłączyć wszystkie aplikacje (w komputerze i w komórce), które mogą utrudniać przebieg

lekcji,
- przestrzegać zakazu nagrywania, fotografowania, robienia print screenów i upubliczniana

materiału. złamanie ww. zakazów skutkuje konsekwencjami prawnymi,
- przestrzegać zasad pracy ustalonych i podanych przez nauczyciela,
- przygotować podręcznik do zajęć, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne podane

przez nauczyciela materiały,

- przestrzegać zakazu rozmów na czacie niezwiązanych z tematyką zajęć,
- zapoznać się z zagadnieniami z tej lekcji - w przypadku nieobecności na danych zajęciach,

- aktywnie uczestniczyć w lekcji,

- rzetelnie i samodzielnie pracować pod kierunkiem nauczyciela,
- zgłaszać pytania i wątpliwości nauczycielowi w czasie zajęć lub konsultacji,
- terminowo wykonywać zadania,
- zachowywać się kulturalnie.
11.Przerwy uczeń przeznacza na odpoczynek.
12.Wszelkie trudności wynikające z nauczania zdalnego należy zgłaszać na bieżąco
u wychowawcy lub pedagoga szkolnego - tylko wówczas szkoła może reagować
i wprowadzać konieczne modyfikacje.

13. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczęszczających do klas 1-3 po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły.

14. Rodziców uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. brak dostępu do Internetu) nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania prosimy o kontakt ze szkołą w celu ustalenia sposobu realizacji zajęć.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 roku, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 23.10.2020r. Poz. 1870);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopad 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

PÓŁKOLONIE

Utworzono dnia 25.05.2021

PRZYPADEK KORONAWIRUSA U UCZNIA SZKOŁY

Utworzono dnia 08.10.2020

Przypadek koronawirusa u ucznia Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

 

Dyrektor SP w Nakle Śląskim został poinformowany przez rodziców jednego
z uczniów klasy VII, że dziecko ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Dyrektor zawiadomił o tym fakcie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. Decyzją SSE w Bytomiu uczniowie klasy VII b od dnia 8 października br. do 12 października br. przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Na kwarantannę zostali skierowani wszyscy uczniowie klasy VII b i członkowie rodzin, mieszkający z uczniami w jednym gospodarstwie domowym. Kwarantanną zostało objętych także 7 nauczycieli, którzy mieli kontakt z zakażonym uczniem.

Kwarantanna, decyzją Sanepidu, potrwa do 12 października. Do tego czasu klasa będzie uczyła się w systemie zdalnym. W przypadku braku wystąpienia objawów koronawirusa u uczniów i nauczycieli objętych kwarantanną, wrócą oni do szkoły w najbliższy wtorek.

O zaistniałej sytuacji został poinformowany organ prowadzący szkoły – Gmina Świerklaniec.

KONKURS

Utworzono dnia 01.04.2021

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. „NIEZWYKŁE MIEJSCA W GMINIE ŚWIERKLANIEC”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim. Nad konkursem Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Świerklaniec pan Marek Cyl....

czytaj dalej na temat: KONKURS

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 12.05.2021

OGŁOSZENIE

Zebranie z rodzicami dzieci zapisanych

do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się

8 czerwca 2021r.(wtorek)

o godzinie 17:00 w hali sportowej
w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej
w Nakle Śląskim

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 120

W tym miesiącu: 43

W poprzednim miesiącu: 609

Wszystkich: 42434